Desembre 23, 2009

Exercici 7 de la Pàg.91

Posted in Exercicis a 11:52 pm per Lau ^.^

  El tracte envers les dones a la cultura islàmica

 La dona actualment té quasi els mateixos drets que l’home, però aquest fet no és el mateix arreu del món. A la cultura islàmica són tractades de manera deplorable.

Desde l’aparició de l’Islam, les dones estan excloses social i políticament:

– No poden casar-se amb qui volen i malauradament l’únic objectiu de la seva vida és tenir cura de les criatures, sense sortir soles al carrer, i servir als seus homes en tot el que els demanin.

 

 

 

– Han d’anar totalment amagades sota un vel (hijab)

– No tenen dret a l’educació ni a invertir en negocis.

– Són assassinades pel simple fet de ser dones, per casar-se amb estrangers, per ser violades, etc. 

–  La mutilació genital també és un tema problemàtic d’aquesta cultura.

 En canvi, els homes tenen llibertat per fer el que volen, per tenir les dones que els hi sembli i per tractar-les com a objectes.

 A aquest segle XXI on ens trobem no podem permetre aquesta mena de situacions. Però per aconseguir eradicar-les, primer hem de canviar les cultures i pensaments populars i així canviarà la nostra societat. Hem de començar pels ciments per poder reconstruir l’edifici.

 

Bon comentari     Nota: 7

Anuncis